เครื่องมือส่วนตัว

ทหาร

จาก Grepolis

ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา


ในกรีกโพลิส คุณสามารถสร้างทหารเพื่อที่จะทำการรบ หรือ ป้องกันเมืองของคุณได้ ทหารบกนอกจากจะให้ทำการรบแล้วยังสามารถใช้ในการปล้นทรัพยากรมาจากเมืองอื่นๆได้ ทหารเรือ หรือ กองทัพทางทะเล ใช้ในการขนส่งทหารบกไปยังเกาะอื่นๆภายในกรีกโพลิส และ ยังใช้ทำการรบกับกองกำลังทางทะเลของข้าศึกได้เช่นกัน นอกจากนั้นคุณยังใช้ทหารเรือ ในการป้องกันเมืองของคุณได้ด้วย

คุณสามารถเกณฑ์กองกำลังทางบกได้ที่ ค่ายทหาร (ไม่เกี่ยวกับ ทหารกองหนุน). คุณสามารถเกณฑ์กองกำลังทางทะเล หรือ หทารเรือได้ที่ ท่าเรือ.


ทหาร

ทหารมีไว้เพื่อป้องกันอัตรายที่จะเข้ามาโจมตีเมืองของเราหรือส่งออกไปเพื่อล่าแนานิคม เข้ายึดหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามตารางข้างล่าง

กองกำลังทางบก

กองกำลังทางบก
ไม้ หิน เหรียญเงิน ความโปรดปราน ประชากร โจมตี ป้องกันอาวุธไม่มีคม ป้องกันอาวุธแหลมคม ป้องกันอาวุธระยะไกล ของที่ปล้นสะดมได้ ความเร็ว
ทหารกองหนุน
ทหารกองหนุน
- - - - - - 6 8 4 - -
พลดาบ
พลดาบ
95 0 85 - 1 5
(ไม่มีคม)
14 8 30 16 8
พลเหวี่ยงหิน
พลเหวี่ยงหิน
55 100 40 - 1 23
(ระยะไกล)
7 8 2 8 14
พลธนู
พลธนู
120 0 75 - 1 8
(ระยะไกล)
6 25 12 24 12
พลหอก
พลหอก
0 75 150 - 1 16
(แหลมคม)
18 12 7 8 6
พลม้า
พลม้า
240 120 360 - 3 55
(ไม่มีคม)
18 1 24 72 22
รถม้าศึก
รถม้าศึก
200 440 320 - 4 56
(แหลมคม)
76 16 56 64 18
เครื่องยิงหิน
เครื่องยิงหิน
1200 1200 1200 - 15 100
(ระยะไกล)
30 30 30 400 1

กองกำลังในตำนาน(ทางบก)

กองกำลังในตำนาน(ทางบก) (Mythical/Divine)
ทหาร เทพเจ้า ไม้ หิน เหรียญเงิน ความโปรดปราน ประชากร โจมตี ป้องกันอาวุธไม่มีคม ป้องกันอาวุธแหลมคม ป้องกันอาวุธระยะไกล ของที่ปล้นสะดมได้ ความเร็ว
มิโนทอร์
มิโนทอร์
Zeus mini.png 1400 600 3100 202 30 420
(ไม่มีคม)
675 300 560 480 10
มันติคอร์
มันติคอร์
Zeus mini.png 4400 3000 3400 405
(ซูส)
45มิโนทอร์ 945
(แหลมคม)
170 225 505 360 22
(บินได้)
ไซคลอป
ไซคลอป
Poseidon mini.png 2000 4200 3360 360 42 756
(ระยะไกล)
945 10 1310 320 8
ไฮดรา
ไซคลอป
Poseidon mini.png 5400 2800 422 400 50 1000 - - - - 8
ฮาร์พี
ฮาร์พี
Hera mini.png 1600 400 1360 130 14 266
(ไม่มีคม)
105 70 0 340 25
(บินได้)
เมดูซ่า
เมดูซ่า
Hera mini.png 1500 3800 2200 210
(ฮีรา)
18 425
(แหลมคม)
625 435 375 400 6
เซนทอร์
เซนทอร์
Athena mini.png 1740 300 700 100 12 156
(ระยะไกล)
150 450 60 200 18
เพกาซัส
เพกาซัส
Athena mini.png 2800 360 80 180
(อธีนา)
20 100
(แหลมคม)
850 175 200 160 35
(บินได้)
เซอร์เบอรัส
เซอร์เบอรัส
Hades Mini.png 1250 1500 3000 320 30 210
(ไม่มีคม)
825 300 1575 240 4
เอรินีเอส
เอรินีเอส
Hades Mini.png 2500 5000 5000 480 55 1210
(ระยะไกล)
688 688 895 440 10
กริฟฟิน
กริฟฟิน
อธิมีส - - - - 38 920
(ไม่มีคม)
350 370 150 - 20
Calydonian Boar
Calydonian Boar
อธิมีส - - - - 20 250
(แหลมคม)
450 950 100 - 16

กองกำลังทางทะเล

กองกำลังทางทะเล
เรือ ไม้
ไม้
หิน
หิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
ความโปรดปราน
ความโปรดปราน
ประชากร
ประชากร
โจมตี
โจมตี
ป้องกัน
ป้องกัน
Load Capacity
Load Capacity
ความเร็ว
ความเร็ว
เรือลำเลียง
เรือลำเลียง
500 500 400 - 7 20 1 20 8
เรือรบไบเรม
เรือรบไบเรม
800 700 180 - 8 24 160 - 15
เรือยิงไฟ
เรือยิงไฟ
1300 300 800 - 10 200 60 - 13
เรือไฟ
เรือไฟ
500 750 150 - 8 20 1 - 5
เรือเร็วลำเลียง
เรือเร็วลำเลียง
800 0 400 - 5 20 1 10 15
เรือรบไทรเรม
เรือรบไทรเรม
2000 1300 900 - 16 180 250 - 9
เรืออาณานิคม
เรืออาณานิคม
10000 10000 10000 - 170 - 500 - 3


กองกำลังในตำนาน(ทางทะเล)

กองกำลังในตำนาน(ทางทะเล) (Mythical/Divine)
เรือ ไม้
ไม้
หิน
หิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
ความโปรดปราน
ความโปรดปราน
ประชากร
ประชากร
โจมตี
โจมตี
ป้องกัน
ป้องกัน
Load Capacity
Load Capacity
ความเร็ว
ความเร็ว
ไฮดร้า
ไฮดร้า
5400 2800 3800 400
(โพเซดอน)
50 1000 715 - 8
ค้นหา
เครื่องมือ